Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu s názvom CYRILO-METODSKÁ TRADÍCIA AKO SPÁJAJÚCI FENOMÉN, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. a 3. 7. 2020 v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda  v Nitre.