Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás srdečne pozýva na workshop s názvom Každodenný život v stredovekom Uhorsku, ktorý sa uskutoční dňa 19. 11. 2019 v rámci projektu KEGA č. 004UKF-4/2018 Európsky stredovek interaktívne. Na podujatí vystúpia poprední slovenskí odborníci na obdobie stredoveku.

HD plagát FINAL