Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Zmena v Organizačnom poriadku Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  Milí študenti študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), uchádzači o štúdium a absolventi, oznamujeme Vám, že od 1. júla 2022 platí zmena v Organizačnom poriadku Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a Katedra náboženských štúdií sa spojili pod jedno pracovisko s názvom Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva […]

 • Cyrilo-metodské putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF a Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre  spoluorganizovali v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Nitra a Biskupským úradom v Nitre v rámci slávností Nitra, milá Nitra 2022 dňa 4. júla 2022 tradičné Putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry. […]

 • Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Łódźi (Poľsko)

  Kolega Martin Husár sa zúčastnil prednáškového online vystúpenia na medzinárodnej vedeckej konferencii „The 7th Scientific Conference Faces of War – Tools of War, Łódź, June 9-10, 2022, Poland”, ktorú organizoval Historický ústav Łódzkej univerzity (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, u. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź). Na konferencii kolega prezentoval v spoluatorstve so Silviom Ionom Oţom (Národné […]

 • O sv. Konštantínovi a Metodovi na byzantskom panovníckom dvore na prednáške v Olomouci (ČR)

  Náš kolega Martin Husár sa v dňoch 25. až 29. apríla 2022 zúčastnil Erasmus plus stáže na Katedre histórie (v Sekcii archeológie) Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kolega sa počas svojej stáže zameral na vo výmenu skúseností v pedagogickom procese, tréningovú účasť na prednáškových a seminárnych kurzoch katedry a na nadviazanie výhľadovej budúcej vedeckej […]

 • Združenie Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda obdržalo certifikát

  Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda predstavuje komplexnú kultúrnu a turistickú ponuku v priestore strednej, južnej a východnej Európy. V súčasnej dobe je intenzívne budovaná v Českej, Slovenskej republike a Bulharsku. Kultúrna cesta je zameraná na podporu kultúrneho turizmu a pútnického turizmu. Jej obsahom je jedinečný kultúrno-historický odkaz sv. Cyrila a Metoda spolupatrónov Európy, zjednocujúci […]

 • Slávenie sviatku sv. Cyrila a Metoda v Thessalonikách

  Sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v Grécku pripomína 11. mája. Mesto Thessaloniki v spolupráci s Aristotelovou univerzitou a Bulharskou akadémiou vied zorganizovalo v dňoch  9. – 11. 5. 2022 viacero podujatí. Jedným z nich bola aj medzinárodná konferencia „The Thessalonian brothers Saints Cyril and Methodius and their contribution to the development of the European culture“, na ktorej  bol prezentovaný príspevok […]

 • Workshop projektu SPOT

  V priestoroch Mendelovej univerzity v Brne sa 5. apríla 2022 konal už tretí tohtoročný workshop riešiteľov projektu Horizont 2020 pod názvom SPOT (Social and innovative platform on cultural tourism and its potential towards deepening Europeanisation). Tentokrát sa rokovanie konalo aj v prezenčnej forme, ktorej sa zúčastnilo 18 riešiteľov. Za Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre to boli RNDr. Hilda Kramáreková, […]

 • Zmluva o spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj uzavreli zmluvu o spolupráci na trvalom rozvoji Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Partnerstvo sa týka podpory  výskumných a vzdelávacích aktivít, ktorých garantom za univerzitu je Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.

 • Putovanie po Cyrilo-metodskej ceste – kultúrnej ceste Rady Európy. Dražovce, 3. júla 2021

  V sobotu, dňa 3. júla 2021, odštartovali v Dražovciach pútnici i priatelia histórie svoje putovanie po časti len nedávno certifikovanej Cyrilo-metodskej cesty – kultúrnej cesty Rady Európy. Putovanie, ktoré sa konalo už po 5. krát v rámci každoročných nitrianskych osláv „Nitra, milá Nitra“ (3. – 5. júla 2021), prebiehalo od 10:00 z Dražoviec, cez Kláštor […]

 • Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda certifikovaná Radou Európy

  Európska kultúrna cesty sv. Cyrila a Metoda certifikovaná Radou Európy Sv. Cyril a Metod zanechali po sebe rozsiahle dielo v podobe nového písma – hlaholiky, prekladov kľúčových liturgických a právnych diel, ako aj vo vlastnej literárnej tvorbe. Spoznávanie kultúrneho dedičstva solúnskych bratov a putovanie po ich stopách je náplňou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Jej […]

 • Staršie články Viac článkov...

  Novšie článkyViac článkov...