Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Ponuka stáží

   

 • Zimná škola filozofie výchovy

  Pozývame Vás na ďalší ročník zimnej školy filozofie výchovy, ktorá sa bude konať od 29.01. do 02.02. 2024 online. Link na pripojenie    

 • Knižné novinky

  V prípade záujmu kontaktujte pkondrla@ukf.sk, pokúsime sa zakúpiť vybrané tituly.

 • Na charaktere záleží

  Na charaktere záleží Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda zorganizoval dňa 24.10.2023 ďalšiu prednášku z cyklu Dialógy o náboženstve a etike v škole a mimo školy. Tentokrát bol pozvaným hosťom Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. z Katedry pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Rečník svoju prednášku s názvom „Na charaktere záleží“ uviedol prehľadom súčasného stavu vied o charaktere/cnosti. Rozlíšil tri základné línie […]

 • Prednáška o náboženstve a kyberpriestore

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda usporiadal dňa 25.10.2023 prednášku s názvom Náboženstvo a náboženskosť v kyberpriestore. Pozvaným rečníkom bol prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. z Katedry pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Rečník poukázal na vzájomné ovplyvňovanie vedy a náboženstva v 20. storočí a problematizoval otázku „nového“ náboženstva a jeho presunu do kyberpriestoru. […]

 • Cyrilo-metodské putovanie i konferencia „Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí v dňoch 3. a 4. júla 2023

  Už po siedmy krát sa počas každoročných slávností „Nitra, milá Nitra“ (tentokrát 3. – 5. júla 2023) konalo i „Cyrilo-metodské putovanie z Dražoviec cez Zobor na Nitriansky hrad“, ktoré prebehlo už na certifikovanej trase Cyrilo-metodskej cesty – kultúrnej cesty Rady Európy (od roku 2021). Spoluorganizátormi podujatia boli aj Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a […]

 • Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí, ktorá sa uskutoční 4. júla 2023 so začiatkom o 10. 00 hod. v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Za univerzitu organizačne podujatie zabezpečuje Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. […]

 • Pozvanie na Cyrilo-metodské putovanie

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozýva na tradičné Cyrilo-metodské putovanie z Dračoviec cez Zobor na Nitriansky hrad, ktoré sa uskutoční 3. júla 2023 so začiatkom o 10. 00 hod. pri Kostole sv. Michala Archanjela v Dražovciach. Za univerzitu organizačne podujatie zabezpečuje Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. http://www.biskupstvo-nitra.sk/putovanie-po-stopach-sv-cyrila-a-metoda-z-drazoviec-do-nitry-pozvanka/

 • Výsledky ŠVOUČ

 • ŠVOUČ – sekcia náboženská výchova 29.03.

  Katedrové kolo ŠVOUČ v sekcii náboženská výchova sa uskutoční v stredu 29.3.2023 od 9.00 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre (Drážovská 4). Srdečne pozývame.

 • Staršie články Viac článkov...

  Novšie článkyViac článkov...