Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorého členom je aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, pozýva na symbolické otvorenie  prvej značenej česko-slovenskej cyrilo-metodskej trasy, ktoré sa uskutoční  21. 8. 2019 od 9 hod. v areáli bývalého kláštora na Veľkej Skalke pri Trenčíne.

Česko-slovenske putovanie_EKSCM_pozvanka (1)