Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF sa pravidelne od roku 2007 podieľa svojimi aktivitami na podujatí Nitra, milá Nitra. 4. júla 2019 v Ponitrianskom múzeu vystúpil profesor Peter Ivanič na výročnej konferencii Kultúrny a duchovný odkaz Konštantína-Cyrila s príspevkom s názvom Vševlad Jozef Gajdoš a výskum Medicejského hlaholského kódexu. Svoje prednášky predniesli aj profesor Ľubomír Kralčák a docent Martin Pukanec z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF. Podujatie otvorili podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry a nitriansky biskup Viliam Judák. Konferenciu poctil svojou prítomnosťou aj rektor UKF Libor Vozár. Po jej skončení poskytol prof. Ivanič rozhovor pre hlavné správy RTVS. V nedeľu 7. júla pracovníci Ústavu spoluorganizovali už tradičné Cyrilo-metodské putovanie od Dražoviec po Martinský vrch.

Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Foto: Mgr. Martin Husár, PhD.

IMG_0504IMG_0509IMG_0532IMG_0562