Dňa 14. 11. 2018 sa konalo interaktívne predstavenie Stretnutie s Veľkou Moravou, ktoré na pôde Univerzity Konštantína Filozofa predstavil PhDr. Matej Šiška, PhD. Dané predstavenie z repertoára Starého divadla Karola Spišáka v Nitre prebehlo v rámci prednáškového a seminárneho cyklu Dejiny vojenstva stredoveku, ktoré vedie na Katedre histórie FF UKF pre študentov 2. stupňa magisterského štúdia jednoodborovej histórie zamestnanec Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína filozofa, Mgr. Martin Husár, PhD. Doktor Šiška dlhodobo spolupracuje s naším ústavom na príprave vyššie uvedeného projektu. Ide v prvom rade o dlhodobé konzultovanie týkajúce sa materiálnej náplne veľkomoravskej kultúry. Projekt zahŕňa interaktívne prezentovanie života v 9. storočí na Veľkej Morave z pohľadu fiktívnej postavy nitrianskeho veľmoža Slavobora. Predmetom prezentácie je mobiliár, ktorý zahŕňa čo najvernejšie kópie artefaktov súvisiacich s územím Veľkej Moravy či strednej Európy v období 9. storočia.

Doktor Šiška pomocou študentov-figurantov prezentoval dňa 14. 11. 2018 viaceré aspekty veľkomoravského mobiliára. Na predstavení sa objavila i prezentácia možného člena družiny veľmoža, ktorý mal na sebe krúžkový ochranný výstroj, prešívaný odev a helmy v spojení s kopijou a oválnym štítom. Taktiež bol predstavený ženský šperk, toaletné potreby a odev príslušníčky vyššej spoločenskej triedy. Nechýbala ani malá škola písania na voskové tabuľky pomocou kovového stilu či krátky exkurz do prostredia veľkomoravskej kuchyne.

Stretnutie s Veľkou Moravou na pôde UKF vyvolalo konštruktívnu diskusiu a reakcie k životu na našom území v dôležitom a prelomovom období 9. storočia.

 

Text: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

Fotografie: Martin Husár

IMG_20181114_085450 IMG_20181114_085745 IMG_20181114_090403 IMG_20181114_091153 IMG_20181114_092408 IMG_20181114_093229 IMG_20181114_095806 IMG_20181114_104652 IMG_20181114_104800