Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre  pozýva dňa 6. júla 2018 na druhý ročník Cyrilo-metodského putovania z Dražoviec cez Zobor do Nitry.

Plagat_Cyrilometodskeputovanie_Nitra2018